Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!

Nagroda im. Benedykta Polaka przyznana!

W dniu 12 czerwca w tumskiej Archikolegiacie miało miejsce uroczyste wręczenie Nagrody im. Benedykta Polaka dwu laureatom, których wyboru dokonała Kapituła Nagrody im. Benedykta Polaka (w skład wchodzą członkowie: Oddział Polski The Explorers Club, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Miasto Łęczyca, Powiat Łęczycki) podczas posiedzeń w dniach 16 marca i 8 kwietnia 2015 roku. Nagrodę przyznano w dwóch kategoriach: dla obywatela polskiego oraz obcokrajowca zasłużonego we współpracy z badaczami polskimi. Otrzymali je: prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, wybitny polski naukowiec, orientalista (indolog), ambasador Rzeczpospolitej Polski w Indiach w latach 1993 - 1996 oraz prof. dr hab. Nikolai Grube naukowiec niemiecki, epigrafik, światowej klasy autorytet w dziedzinie znajomości pisma Majów. Kapituła postanowiła również przyznać specjalny dyplom uznania Panu Aleksandrowi Dobie polskiemu podróżnikowi, kajakarzowi, zdobywcy i odkrywcy, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie dwukrotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej i z Europy do Ameryki Północnej) wyłącznie dzięki sile mięśni.

Zanim jednak odbyło się uroczyste wręczenie Nagród, kilka godzin wcześniej (13.00) na łęczyckim zamku miała miejsce konferencja prasowa z udziałem jednego z laureatów prof. dr hab. Marii Krzysztofa Byrskiego oraz części członków Kapituły w osobach: prof. dr hab. Mariusza Ziółkowskiego – wiceprezesa Kapituły i prezesa Oddziału Polskiego The Explorers Club, Krystyny Pawlak – wicestarosty Powiatu Łęczyckiego, red. Moniki Rogozińskiej współzałożycielki Oddziału Polskiego The Explorers Club oraz Krzysztofa Lipińskiego – Burmistrza Miasta Łęczyca. Konferencję poprowadził Andrzej Borucki – dyrektor Muzeum w Łęczycy oraz sekretarz Kapituły. Podczas spotkania z dziennikarzami Pani Rogozińska opowiedziała o Międzynarodowym Stowarzyszeniu The Explorers Club, które od ponad stu lat zrzesza największych podróżników i odkrywców, propaguje odkrycia badaczy oraz przypomina zapomnianych bohaterów historii eksploracji. Ponadto opowiedziała o patronie Nagrody – Benedykcie Polaku, franciszkaninie, który uznawany jest za pierwszego polskiego podróżnika i odkrywcę. W latach 1245 – 1247 odbył, wraz z legatem papieskim Giovannim da Pian del Carpine podróż do chana Mongołów. Plonem tej wyprawy w głąb Azji (30 lat przed wyprawą Marco Polo) był opis odwiedzanych krain oraz tamtejszego społeczeństwa. Wyprawa zapewne nie osiągnęłaby sukcesu gdyby nie wizyta na dworze księcia łęczyckiego Konrada, który hojnie wyposażył podróżników w dary dla Mongołów, a książę włodzimierski Wasylko dał równie cenne wskazówki jak poruszać się po terytorium Rusi podbitej wówczas przez azjatyckie imperium stworzone przez Dżyngis Chana. Głos zabrała również Pani Krystyna Pawlak, która opowiedziała o początkach współpracy pomiędzy Oddziałem Polskim The Explorers Club, Towarzystwem Naukowym Warszawskim, a także władzami Powiatu Łęczyckiego i Miasta Łęczyca. Wspomniała także o organizowanych, w ubiegłych latach, w Łęczycy jarmarkach ku czci Benedykta Polaka, w trakcie których prezentowane były kultury różnych krajów, przez które przebiegała wyprawa zakonnika oraz Giovaniego da Pian del Carpine. Natomiast prof. Mariusz Ziółkowski opowiedział o idei postania Nagrody im. Benedykta Polaka, a także przedstawił dokonania obecnego na konferencji jednego z laureatów Nagrody prof. dr hab. Marii Krzysztofa Byrskiego. Głos zabrał również „bohater wieczoru” prof. Byrski, który podziękował za przyznanie mu Nagrody przez Kapitułę, jednocześnie wyrażając swoje zaskoczenie dokonanym wyborem.


Konferencję prasową poprowadził dyrektor_Muzeum w Łęczycy - Andrzej Borucki

Andrzej Borucki wita uczestników konferencji_prasowej

red. Monika Rogozińska opowiada o The Explorers Club i_wyprawie Benedykta Polaka


O współpracy pomiędzy Oddziałem Polskim The_Explorers Club, Towarzystwem Naukowym Warszawskim, Powiatem_Łęczyckim oraz Miastem_Łęczyca opowiedziała Krystyna Pawlak - Wicestarosta_Powiatu Łęczyckiego

prof. dr hab. Mariusz Ziólkowski opowiada o idei_powołania Nagrody im. Benedykta Polaka

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski opowiada o dokonaniach_prof. Byrskiego - laureata nagrody


prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski_dziękuje za uhonorowanie go Nagrodą im. Benedykta_Polaka

Od lewej stoją - Elżbieta Lisowska, Krzysztof_Lipiński, prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski

Uroczyste wręczenie Nagrody dla laureatów odbyło się o godz. 18.00 w Archikolegiacie w Tumie w obecności mieszkańców Łęczycy i okolic oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele duchowieństwa, władze powiatu i miasta Łęczyca, przedstawiciele wyższych uczelni i instytucji naukowych, podróżnicy. Uroczystość poprowadził dyrektor Muzeum w Łęczycy – Andrzej Borucki oraz proboszcz Archikolegiaty w Tumie ks. kan. Paweł Olszewski, którzy w towarzystwie Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich Hubertusy ze Świnic Warckich serdecznie powitali przybyłych gości. Następnie odczytali listy od osób, które z różnych przyczyn nie mogły pojawić się na uroczystości, m.in. Ambasadora Niemiec - Rudolfa Nikela, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Małgorzaty Omilanowskiej, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce – Celestino Migliore czy Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO – Sławomira Ratajskiego. Ponadto pokrótce przedstawili historię Archikolegiaty oraz wyprawy sprzed 770 z udziałem Benedykta Polaka i Giovanniego da Pian del Carpine. Następnie red. Monika Rogozińska, prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski i Krystyna Pawlak przedstawili zgromadzonym sylwetki nagrodzonych: prof. dr hab. Marii Krzysztofa Byrskiego, prof. dr hab. Nikolaia Grube oraz odznaczonego specjalnym wyróżnieniem Aleksandra Doby, który nie mógł przyjechać do Tumu, gdyż w tym dniu przebywał w Waszyngtonie, gdzie również odbierał nagrodę za swoje osiągnięcia. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody im. Benedykta Polaka obu laureatom, której dokonali: prezes Kapituły – prof. dr hab. Stanisław Rakusa Suszczewski oraz wiceprezes Kapituły prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski. Nagrodzeni oprócz pamiątkowych dyplomów, otrzymali gratyfikacje finansowe. Po uhonorowaniu laureatów oraz wspólnym zdjęciu, nagrodzeni wygłosili wykłady, podczas których opowiadali o swojej działalności, osiągnięciach, podróżach. Na zakończenie uroczystości w Archikolegiacie, wystąpił chór Liquescentes, specjalizujący się w wykonywaniu i propagowaniu chorału gregoriańskiego. Zespół stanowił przepiękne zakończenie historycznego wydarzenia jakim było wręczenie Nagrody im. Benedykta Polaka.Na zdjęciu laureaci tuż przed_rozpoczęciem uroczystości

Na zdjęciu Krzysztof Lipiński - Burmistrz Miasta_Łęczyca oraz Paolo Gesumunno z_Włoskiego Instytutu Kultury, wraz z_małżonkąZaproszeni goście na uroczystości wręczenia_nagrody im. Benedykta Polaka

Andrzej Borucki oraz ks. kan._Paweł Olszewski witają zaproszonych_gości


Uroczystość wręczenia Ngrody_uświetanił Zespół Reprezentacyjny_Sygnalistów Myśliwskich Hubertusy ze_Świnic Warckich

Andrzej Borucki i ks. kan. Paweł Olszewski odczytali listy_przesłane przez zaproszonych, ale nieobecnych_gości

prof. dr hab. Stanisław Rakusa Suszczewski - prezes_Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka_opowiedział o idei powołania Nagrody


red. Monika Rogozińska przedstawia postać prof. dr hab. Marii Krzysztofa Byrskiego - laureata nagrody

prof. dr hab. Mariusz_Ziółkowski przedstawił sylwetkę prof. dr hab._Nikolaia Grube - laureata Nagrody

Krystyna Pawlak - Wicestarosta Powiatu_Łęczyckiego przedstawiła sylwetkę Aleksandra_Doby - wyróżnionego specjalnym dyplomem uznania


prof. dr hab. Stanisław Rakusa - Suszczewski i prof._dr hab. Mariusz Ziółkowski wręczają Nagrodę_laureatom

prof. dr hab. Stanisław Rakusa - Suszczewski i prof._dr hab. Mariusz Ziółkowski wręczają Nagrodę _prof. dr hab. Marii Krzysztofowi Byrskiemu

prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski prezentuje_pamiątkowy dyplom


prof. dr hab. Stanisław Rakusa - Suszczewski i prof._dr hab. Mariusz Ziółkowski wręczają Nagrodę_prof. dr hab. Nikolaiowi Grube

prof. dr hab. Nikolai Grube prezentuje pamiątkowy_dyplom

Po każdym wręczeniu Nagrody fanfary na_cześć odznaczonych_wykonywał Zespół Reprezentacyjny_Sygnalistów Myśliwskich Hubertusy ze_Świnic Warckich


Krzysztof Lipiński - Burmistrz Miasta Łeczyca i_Wojciech Zdziarski - Starosta Powiatu_Łęczyckiego wręczają nagrodzonym bukiety_kwiatów

Wspólne zdjęcie nagrodzonych wraz z_władzami miasta i powiatu oraz_częścią członków Kapituły Nagrody im._Benedykta Polaka

Wspólne zdjęcie nagrodzonych wraz z_członkami Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka


prof. dr hab. Nikolai Grube wygłosił wykład m.in. na_temat kultury Majów

prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski wygłosił wykład_na temat m.in. kultury Indii


Uroczystość wręczenia Nagrody_uświetnił występ chóru Liquescentes

Uroczystość odbyła się w_pięknych wnętrzach Archikolegiaty w Tumie

Nagroda przyznawana będzie dorocznie za wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze na ziemi, w morzu w powietrzu i w kosmosie. Jej celem jest promocja polskich dokonań eksploracyjnych oraz przypomnienie, poprzez osobę Patrona, historycznego znaczenia jakie kraj nasz odegrał w dziedzinie kontaktów międzykulturowych. (Zdjęcia dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz Urzędu Miejskiego w Łęczycy).

Laudacja na cześć Prof. dr hab. Marii Krzysztofa Byrskiego z okazji otrzymania Nagrody Benedykta Polaka, wygłoszona przez Monikę Rogozińską
Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax 24 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. 24 721-24-49, www.muzeumleczyca.pl, e-mail:info@muzeumleczyca.pl


Informujemy, iż na stronie muzeumleczyca.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.