Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!

Badania archeologiczne i architektoniczne w dawnym zespole dominikańskim

28 czerwca w dawnym zespole dominikańskim (późniejszym Zakładzie Karnym) rozpoczęły się badania archeologiczne i architektoniczne przeprowadzane przez pracowników naukowych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (z Warszawy, Rzeszowa, Wrocławia, Olsztyna, Opola, Katowic i Szczecina) oraz studentów archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Podstawowymi celami badań archeologicznych i architektonicznych przeprowadzanych w dawnym zespole dominikańskim są: rozpoznanie stanu zachowania pierwotnej części klasztoru i kościoła, ustalenie relacji względnych między prezbiterium a murem obronnym, ustalenie rozwoju zabudowy klasztornej w kierunku północnym na przestrzeni dziejów, poszukiwanie nieistniejącej już nawy kościoła, rozpoznanie nawarstwień ziemnych i obiektów w tych nawarstwieniach ukrytych. Badania architektoniczne zakończone zostaną 9 lipca br., natomiast badania archeologiczne potrwają do końca lipca br. Wyniki badań mają umożliwić wydanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaleceń konserwatorskich w przypadku działań adaptacyjnych obiektu, natomiast pozyskany materiał wykopaliskowy zasili zbiory Muzeum w Łęczycy.
W zakresie architektury badania prowadzane są pod kierownictwem mgr. inż. architekta Pawła Filipowicza dyrektora Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, w zakresie archeologii i architektury przez dr. Zbigniewa Lechowicza z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, natomiast w zakresie archeologii przez dr. Janusza Pietrzaka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Badania na obecność warstw malarskich wykonała, wraz z zespołem, mgr Karolina Pyrkosz absolwentka Uniwersytetu Toruńskiego. Stroną organizacyjną badań zajmuje się Muzeum w Łęczycy (mgr Andrzej Borucki – dyrektor muzeum oraz mgr archeologii Patrycja Zasadzka), będące przedstawicielem Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Łęczycy. W czasie trwania badań wizytowali, konsultowali oraz przeprowadzili wykłady: prof. Robert Kunkel z Politechniki Warszawskiej, prof. Leszek Kajzer z Uniwersytetu Łódzkiego, Paulina Floryanowicz p.o. dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków z centrali w Warszawie oraz dr Tomasz Stolarczyk.

Współorganizatorami badań są:
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków z siedzibą w Warszawie
Katedra Archeologii Historycznej Uniwersytetu Łódzkiego
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Urząd Miejski w Łęczycy
Muzeum w Łęczycy
muzeum@zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax 24 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. 24 721-24-49, www.muzeumleczyca.pl, e-mail:info@muzeumleczyca.pl


Informujemy, iż na stronie muzeumleczyca.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.