Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!
EWA MARXEN – WOLSKAArtysta plastyk konserwator zabytków malarstwa i rzeźby polichromowanej, historyk sztuki. Urodzona 8.10.1928 r. w Lublińcu. W roku 1951 ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując dyplom artysty plastyka konserwatora, a w roku 1952 studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ze stopniem magistra filozofii. Prace konserwa¬torskie podjęła w P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków w 1951 r. w Krakowie i kontynuowała je w Toruniu od 1952 roku, będąc w latach 1958-60 kierownikiem Pracowni Konserwacji Malarstwa. W roku 1961 zostaje pracownikiem Katedry Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku starszego asystenta, a po przeprowadzeniu przewodu I stopnia na Wydziale Konserwacji ASP w Krakowie, adiunkta. W roku 1973 uzyskuje stopień doktora filozofii w zakresie historii sztuki na Wydziale Humanistycznym U.M.K., a w roku następnym nominację na stanowisko docenta w Zakładzie Konserwacji Zabytków Ruchomych po przeprowadzonym w 1972 r. przewodzie II stopnia na Wydziale Malarstwa i Grafiki A.S.P. w Warszawie. W latach 1967-70 pracuje w Pracowniach Konserwatorskich we Florencji, a w latach 1974-76 w Muzeum Sztuki w Łodzi, prowadząc jednocześnie seminaria i wykłady na Uniwersytecie w Ferrarze (1974/75). W następnych dwóch latach organizuje i kieruje Pracownią Konserwacji Dzieł Sztuki P.P. P.K.Z. w Łodzi. W roku 1980 zostaje konsultantem UNESCO i do 1984 pracuje w Ekwadorze prowadząc prace konserwatorskie, badania naukowe i szkolenie zawodowe, a także konsultacje specjalistyczne w Peru. Od roku 1992 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Historii Sztuki na stanowisku profesora. W roku 1997 otrzymuje tytuł naukowy profesora Sztuk Plastycznych. Członek ZPAP i SHS a od 2004 r. honorowy członek SHS. Odznaczona wieloma odznakami za działalność w zakresie ochrony dzieł sztuki. Wyróżniona Złotym Krzyżem Archidiecezji Łódzkiej. Uhonorowana Krzyżem Papieskim Jana Pawła II „Pro Ecclesia et Pontifice”.Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax (0-24) 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. (0-24) 721-24-49, www.zamek.leczyca.pl, e-mail:muzeum@zamek.leczyca.pl


Informujemy, iż na stronie zamek.leczyca.info.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.

administrator M.Koperkiewicz