Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!

Antyfonarz - zakończenie projektu

Muzeum w Łęczycy informuje, iż zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Konserwacja średniowiecznego Antyfonarza ze zbiorów Muzeum w Łęczycy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt rozpoczął się w połowie 2007 roku i trwał dwa lata. W tym czasie w Pracowni Konserwacji Skóry i Papieru w Toruniu, dr Małgorzata Pronobis – Gajdzis przeprowadziła szereg skomplikowanych zabiegów konserwatorskich mających na celu przywrócenie wartości estetycznej, a także poprzez wykonanie odpowiednich zabiegów zabezpieczenie kart Antyfonarza przed dalszym, postępującym niszczeniem. W trakcie prac oczyszczono wszystkie karty Antyfonarza. Był to proces bardzo żmudny i trudny ale ostatecznie osiągnięty został zadowalający efekt. Przeprowadzony został także zabieg usunięcia deformacji kart, poprzez prasowanie, nawilżanie i naprężanie w specjalnej komorze w ściśle określonych warunkach. Wykonana została także konsolidacja warstwy pisarskiej oraz scalono kolorystycznie łaty pergaminowe z oryginałem. Wykonane zostało ponadto specjalne pudło, w którym w bezpieczny sposób przechowywane będą karty Antyfonarza.

Ostatnim etapem realizacji projektu było wykonanie kopii 2 kart Antyfonarza. Wybrane zostały do skopiowania dwie, pierwotnie sąsiadujące ze sobą karty. Zgodnie z analizą analogicznych tekstów łacińskich uzupełnione zostały nieczytelne wyrazy oraz pojedyncze litery. Kopie wykonane zostały na pergaminie przy użyciu tempery białkowej, złota płatkowego i czarnego atramentu. Kopie będą prezentowane na wystawie stałej w Muzeum w Łęczycy.
Kolejny etap zakończony

Zakończył się kolejny etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy średniowiecznym Antyfonarzu, na które Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych.
Prace trwały przez cały rok. W tym czasie przeprowadzono szereg skomplikowanych procesów mających na celu oczyszczenie kart Antyfonarza, usunięcie deformacji oraz przeprowadzono próby (zakończone powodzeniem) osłabienia zacieków i zaplamień.
Wobec dużego zaawansowania w pierwszym etapie prac konserwatorsko-restauratorskich, drugi etap (w okresie od stycznia do czerwca 2009) będzie obejmował doczyszczanie kart po zabiegu prasowania, uzupełnienie ubytków pergaminu, wzmocnienie niektórych fragmentów tekstu, ewentualne scalenie kolorystyczne, wykonanie pudła ochronnego. Prace konserwatorskie przy Antyfonarzu prowadzi Pani dr Małgorzata Pronobis – Gajdzis z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu.
Prace nad konserwacją „Antyfonarza” rozpoczęte!!!

Muzeum w Łęczycy otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w kwocie 26.520,00 zł. w ramach programu operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 2 "Rozwój instytucji muzealnych". Dotacja została przeznaczona na konserwację XVI-wiecznego "Antyfonarza", zawierającego tekst łaciński, zapis nutowy oraz liczne zapiski zarówno na marginaliach, jak i poprawki w tekście. Podjęte przy obiekcie zabiegi konserwatorskie będą miały na celu przywrócenie wartości estetycznej, a także poprzez wykonanie odpowiednich zabiegów zabezpieczenie przed dalszym, postępującym niszczeniem. Obecnie zakończył się I etap realizacji projektu, w trakcie którego przygotowana została dokumentacja fotograficzna oraz konserwatorska „Antyfonarza”. Zawiera ona opis, historię obiektu, jego stan zachowania, materiały i technikę wykonania oraz założenia konserwatorskie wraz z proponowanym zakresem prac konserwatorskich. W przyszłym roku rozpoczną się prace konserwatorskie „Antyfonarza”.

Są pieniądze na konserwację "Antyfonarza"!!!

Informujemy, że Muzeum w Łęczycy otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w kwocie 26.520,00 zł. w ramach programu operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 2 "Rozwój instytucji muzealnych". Dotacja zostanie przeznaczona na konserwację XVI-wiecznego "Antyfonarza", zawierającego tekst łaciński, zapis nutowy oraz liczne zapiski zarówno na marginaliach, jak i poprawki w tekście. Podjęte przy obiekcie zabiegi konserwatorskie będą miały na celu przywrócenie wartości estetycznej, a także poprzez wykonanie odpowiednich zabiegów zabezpieczenie przed dalszym, postępującym niszczeniem.


muzeum@zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax 24 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. 24 721-24-49, www.muzeumleczyca.pl, e-mail:info@muzeumleczyca.pl


Informujemy, iż na stronie muzeumleczyca.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.