Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!

Kolejni laureaci nagrody Benedykta Polaka

W dniu 8 lutego odbyło się na Zamku w Łęczycy zebranie Kapituły nagrody im. Benedykta Polaka mające wyłonić laureatów tegorocznej nagrody. W wyniku dyskusji i głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami wybrano jako laureata nagrody głównej, przyznawanej dla obywatela polskiego, profesora doktora habilitowanego Jerzego Gąssowskiego. Profesor Jerzy Gąssowski jest nestorem polskiej archeologii (nadal czynnie wykonującym swój zawód), znakomitym specjalistą w dziedzinie archeologii wczesnego średniowiecza Europy, pradziejów sztuki, kultury Celtów w starożytności i średniowieczu oraz dziejów i kultury Indian Ameryki Północnej. Głośnym echem w mediach odbiło się sensacyjne odkrycie w 2008 roku przez zespół profesora Gąssowskiego grobu w katedrze Fromborskiej zawierającego szczątki wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika. Ponadto profesor Gąssowski w 1962 roku odnalazł w Sandomierzu prawie kompletny zestaw figur szachowych pochodzących z XII wieku. Jeden z nielicznych tego rodzaju zabytków w Europie.

Czytaj dalej >>


Małgorzata Wojtaczka

Profesor Owen Gingerich

Tomasz Mazur


Obrady członków Kapituły im. Benedykta Polaka z udziałem zaproszonych gości. Referuje wiceprzewodniczący Kapituły prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski.

Profesor Jerzy GąssowskiINFORMACJA

Kapituła nagrody im Benedykta Polaka oczekuje na zgłaszania kandydatów na laureatów trzeciej edycji w roku 2017. Na stronie internetowej Muzeum w Łęczycy w zakładce "Nagroda im. Benedykta Polaka" jest do pobrania formularz, który po wypełnieniu należy przysłać na adres: Muzeum w Łęczycy, Kapituła im. Benedykta Polaka, ul. Zamkowa 1 99-100 Łęczyca lub na adres mailowy Muzeum w Łęczycy: muzeum@zamek.leczyca.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 grudnia 2016r.

Przypominamy o zasadach regulaminu (do pobrania poniżej):
Celem nagrody jest promocja polskich dokonań eksploracyjnych oraz przypomnienie, poprzez osobę Patrona, historycznego znaczenia jakie kraj nasz odegrał w dziedzinie kontaktów międzykulturowych. Nagroda im. Benedykta Polaka jest nagrodą za wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze na ziemi, w morzu w powietrzu i w kosmosie przyznawaną dorocznie przez Kapitułę Nagrody. Fundatorami Nagrody są: Oddział Polski The Explorers Club, Gmina Miejska Łęczyca, Powiat Łęczycki, Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
Nagroda ma postać pieniężną i jest przyznawana w następujących kategoriach:
1. Nagroda Główna dla obywatela polskiego.
2. Nagroda dla obcokrajowca zasłużonego we współpracy z badaczami polskimi.
3. Pula Nagrody może zostać rozszerzona o inne formy uhonorowania, jak wyróżnienia, stypendia, granty itp., stosownie do potrzeb i możliwości finansowych Fundatorów w danej edycji Nagrody.

DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszeniowy (.rtf)
2. Formularz zgłoszeniowy (.pdf)
3. Regulamin (.pdf)
Nagroda im. Benedykta Polaka przyznana!

W piątkowe popołudnie 3 czerwca 2016 r. w Archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Benedykta Polaka. Tym razem uhonorowani zostali prof. Charles Robert O’Dell, amerykański astronom i astrofizyk, od lat współpracujący z polskimi naukowcami oraz ks. prof. Piotr Nawrot SVD , muzykolog związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, odkrywca i popularyzator muzyki barokowej z jezuickich misji w Ameryce Łacińskiej. Laudacje na temat uhonorowanych wygłosili członkowie Kapituły Benedykta Polaka: prof. Paweł Haensel oraz ubiegłoroczny laureat prof. Maria Krzysztof Byrski. Sami nagrodzeni zaprezentowali krótkie, aczkolwiek niezwykle ciekawe efekty swojej wieloletniej pracy.

Przyznane zostały ponadto dwa wyróżnienia honorowe, które otrzymali: kapitan Piotr Kuźniar oraz pan Krzysztof Starnawski. Laudacje na ich cześć wygłosili red. Monika Rogozińska oraz Marcin Jamkowski – dziennikarz, podróżnik, fotograf i filmowiec, który odebrał również nagrodę za nieobecnego Krzysztofa Starnawskiego.

Uroczystość wręczenia nagrody zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się między innymi prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, ambasador Wenezueli w Polsce pan Luis Adolfo Gómez Urdaneta z małżonką oraz prof. Zbigniew Rau - Wojewoda Łódzki, będący patronem honorowym Nagrody im. Benedykta Polaka w 2016 r.

Oficjalna część zakończyła się koncertem chóru Flaminae, który wykonał utwory wybrane specjalnie na tę okazję przez ks. prof. Piotra Nawrota SVD.

Fundatorem nagród tegorocznej edycji była firma NOVOL oraz Deutsche Bank. (foto: Muzeum w Łęczycy, serwis Miasta Łęczyca)

Czytaj dalej >>


Zmiany w składzie Kapituły

Obecny skład Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka - 2016:

Przewodniczący Kapituły:
prof. dr hab. Stanisław Rakusa – Suszczewski, Oddział Polski The Explorers Club /Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Wiceprzewodniczący Kapituły:
prof. dr. hab. Mariusz Ziółkowski, Wiceprezes Oddziału Polskiego The Explorers Club

Członkowie Kapituły:
prof. dr hab. Ryszard Grygiel, Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
prof. dr hab. Paweł Haensel, Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki - Towarzystwo Naukowe Warszawskie
prof. dr hab. Lech Mróz - Towarzystwo Naukowe Warszawskie
red. Monika Rogozińska, podróżnik i założycielka polskiego oddziału The Explorers Club
prof. dr hab. Tomasz Schramm - Oddział Polski The Explorers Club
prof. dr hab. Leszek Zasztowt, Sekretarz Generalny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta Łęczyca
Krystyna Pawlak, Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego
Sekretarz Kapituły:
Andrzej Borucki
, Dyrektor Muzeum w Łęczycy

Komitet Honorowy, w osobach dotychczasowych laureatów,pełni funkcję organu doradczego Kapituły:
prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, laureat nagrody im. Benedykta Polaka 2015
prof. dr hab. Nikolai Grube, laureat nagrody im. Benedykta Polaka 2015
prof. Charles Robert O’Dell, laureat nagrody im. Benedykta Polaka 2016
ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD, laureat nagrody im. Benedykta Polaka 2015
Członkowie z głosem doradczym:
Andrzej Olszewski, były burmistrz Miasta Łęczyca,współzałożyciel Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka
ks. kanonik Paweł Olszewski, były proboszcz parafii NMP Królowej i św. Aleksego w Tumie
ks. Piotr Nowak, obecny proboszcz parafii NMP Królowej i św. Aleksego w Tumie

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Benedykta Polaka

W dniach 16 marca i 8 kwietnia w sali Zamku Królewskiego w Łęczycy odbyły się posiedzenia Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka, podczas których dokonano wyboru jej pierwszych laureatów. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla obywatela polskiego oraz dla obcokrajowca zasłużonego we współpracy z badaczami polskimi. W roku 2015 uhonorowani zostaną: prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, wybitny polski naukowiec, orientalista (indolog), ambasador Rzeczpospolitej Polski w Indiach w latach 1993 - 1996 oraz prof. dr hab. Nikolai Grube naukowiec niemiecki, epigrafik, światowej klasy autorytet w dziedzinie znajomości pisma Majów. Kapituła postanowiła również przyznać specjalny dyplom uznania panu Aleksandrowi Dobie polskiemu podróżnikowi, kajakarzowi, zdobywcy i odkrywcy, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie dwukrotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej i z Europy do Ameryki Północnej) wyłącznie dzięki sile mięśni.

Czytaj dalej >>
Nagroda im. Benedykta Polaka przyznana!

W dniu 12 czerwca w tumskiej Archikolegiacie miało miejsce uroczyste wręczenie Nagrody im. Benedykta Polaka dwu laureatom, których wyboru dokonała Kapituła Nagrody im. Benedykta Polaka (w skład wchodzą członkowie: Oddział Polski The Explorers Club, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Miasto Łęczyca, Powiat Łęczycki) podczas posiedzeń w dniach 16 marca i 8 kwietnia 2015 roku. Nagrodę przyznano w dwóch kategoriach: dla obywatela polskiego oraz obcokrajowca zasłużonego we współpracy z badaczami polskimi. Otrzymali je: prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, wybitny polski naukowiec, orientalista (indolog), ambasador Rzeczpospolitej Polski w Indiach w latach 1993 - 1996 oraz prof. dr hab. Nikolai Grube naukowiec niemiecki, epigrafik, światowej klasy autorytet w dziedzinie znajomości pisma Majów. Kapituła postanowiła również przyznać specjalny dyplom uznania Panu Aleksandrowi Dobie polskiemu podróżnikowi, kajakarzowi, zdobywcy i odkrywcy, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie dwukrotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej i z Europy do Ameryki Północnej) wyłącznie dzięki sile mięśni.

Czytaj dalej >>Uroczystość wręczenia Nagrody im. Benedykta Polaka

W dniach 16 marca i 8 kwietnia w sali Zamku Królewskiego w Łęczycy odbyły się posiedzenia Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka, podczas których dokonano wyboru jej pierwszych laureatów. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla obywatela polskiego oraz dla obcokrajowca zasłużonego we współpracy z badaczami polskimi. W roku 2015 uhonorowani zostaną: prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, wybitny polski naukowiec, orientalista (indolog), ambasador Rzeczpospolitej Polski w Indiach w latach 1993 - 1996 oraz prof. dr hab. Nikolai Grube naukowiec niemiecki, epigrafik, światowej klasy autorytet w dziedzinie znajomości pisma Majów. Kapituła postanowiła również przyznać specjalny dyplom uznania panu Aleksandrowi Dobie polskiemu podróżnikowi, kajakarzowi, zdobywcy i odkrywcy, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie dwukrotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej i z Europy do Ameryki Północnej) wyłącznie dzięki sile mięśni.

Czytaj dalej >>Zmiany w składzie Kapituły

W dniu 16 marca 2015 r. odbyło się zebranie Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka, w trakcie którego dokonano zmiany w jej składzie. Urzędującego do listopada 2014 roku Burmistrza Łęczycy Andrzeja Olszewskiego zastąpił nowo wybrany włodarz miasta Krzysztof Lipiński. W związku z tym Andrzej Olszewski został odwołany z funkcji członka Kapituły z prawem do głosowania, stając się członkiem z głosem doradczym. Obecny skład Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka przedstawia się następująco:

Przewodniczący Kapituły:
prof. dr hab. Stanisław Rakusa – Suszczewski, Oddział Polski The Explorers Club /Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Wiceprzewodniczący Kapituły:
prof. dr. hab. Mariusz Ziółkowski, Wiceprezes Oddziału Polskiego The Explorers Club

Członkowie Kapituły:
prof. dr hab. Ryszard Grygiel, Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
prof. dr hab. Paweł Haensel, Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki - Towarzystwo Naukowe Warszawskie
prof. dr hab. Lech Mróz - Towarzystwo Naukowe Warszawskie
prof. dr hab. Tomasz Schramm - Oddział Polski The Explorers Club
prof. dr hab. Leszek Zasztowt, Sekretarz Generalny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
red. Monika Rogozińska, Prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club
Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta Łęczyca
Krystyna Pawlak, Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego

Sekretarz Kapituły:
Andrzej Borucki, Dyrektor Muzeum w Łęczycy

Członek z głosem doradczym:
Andrzej OlszewskiUstanowienie Nagrody im. Benedykta Polaka

28 maja na łęczyckim zamku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o ustanowieniu i realizacji Nagrody im. Benedykta Polaka, zawartego pomiędzy Oddziałem Polskim The Explorers Club, Towarzystwem Naukowym Warszawskim, Starostwem Powiatowym w Łęczycy oraz Urzędem Miejskim w Łęczycy. Powołana została także dwunastoosobowa Kapituła, której zadaniem będzie przyznawanie podczas corocznej uroczystej gali nagrody dla wybitnych badaczy ziemi, głębin morskich i kosmosu. Patronem Nagrody jest Benedykt Polak, franciszkanin, który wraz z legatem papieskim Giovannim da Pian del Carpine wyruszył w 1245 r. z poselstwem do Chana Mongolskiego. W ciągu ponad dwu i pół letniej pionierskiej podróży pokonując ok. 20 tys. km wytyczył szlak do wnętrza Azji - tajemniczego, zupełnie nie znanego ówcześnie świata. Benedykt Polak i Giovanni da Pian del Carpine przekazali pierwsze w historii niezwykle ciekawe i wnikliwe opisy tej części kontynentu Azjatyckiego i życia jego mieszkańców. Stały się one inspiracją dla wielu późniejszych, dużo bardziej sławnych podróżników.
WIĘCEJ >>
Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax 24 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. 24 721-24-49, www.muzeumleczyca.pl, e-mail:info@muzeumleczyca.pl


Informujemy, iż na stronie muzeumleczyca.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.