Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!
Projekty zrealizowane przy pomocy finansowej Muzeum Historii Polski
www.muzhp.pl


Program
Patriotyzm Jutra
Nazwa zadania
W okupowanej Łęczycy – gra terenowa z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej
Przyznana dotacja
10.000,00 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na organizację gry terenowej z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej w oparciu o publikacje, wspomnienia uczestników tych wydarzeń (Polaków, Niemców i Żydów), wojennej i powojennej, prasy lokalnej, materiały archiwalne oraz muzealia naszej placówki.


Program
Patriotyzm Jutra
Nazwa zadania
Tropami żołnierzy niepodległości – gra terenowa i akademia.
Przyznana dotacja
10.000,00 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na organizację gry terenowej z okazji 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz bitwy łódzkiej, jednej z największych operacji militarnych, zrealizowanej w oparciu o wspomnienia żołnierzy oraz mieszkańców Łęczycy. Finałem projektu będzie akademia, której program wypełni poezja i utwory muzyczne ukazujące tragizm I wojny światowej.
Projekty realizowane przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury
www.ldk.lodz.pl


Konkurs na współorganizację projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2015 r.
Nazwa zadania: „Skarby i atrakcje Łęczyckiego Zamku – skład i druk publikacji”
Przyznana dotacja: 3.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na druk wydawnictwa o charakterze albumowym, które w atrakcyjnej formie prezentować będzie różnorodną działalność Muzeum w Łęczycy mającym siedzibę w murach gotycko – renesansowego Zamku.


Konkurs na współorganizację projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 r.
Nazwa zadania: „Wspomnienia o mojej matce Jadwidze Grodzkiej” Zbigniewa Grodzkiego – wydanie drugie rozszerzone – skład i druk
Przyznana dotacja: 5.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na druk drugiego wydania publikacji autorstwa Zbigniewa Grodzkiego, rozszerzonego o nowe fotografie, ze zmienioną nieco szatą graficzną, ze zwiększoną objętością tekstu oraz uzupełnioną o szczególnie ważny dla tego typu publikacji, indeks nazwisk. Publikacja ta to pierwsze tak obszerne i pełne wspomnienia o Jadwidze Grodzkiej, wybitnej Łęczycance XX tego wieku. Książka jest barwną kroniką rodzinną, ciekawą historią miasta, jego mieszkańców żyjących na przełomie wieków XIX i XX.


Konkurs na współorganizację projektów kulturalnych na terenie województwa łodzkiego w 2012 r.
Nazwa zadania: Jadwiga Grodzka „Legendy łęczyckie” – wznowienie unikalnej publikacji.
Przyznana dotacja: 6.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na wznowienie unikalnej publikacji, która opublikowana w 1960 r. w nakładzie 3 tys. egz. nie doczekała się do tej pory wznowienia pomimo swojego wybitnego znaczenia zarówno dla środowiska badaczy folkloru, jak i rzeszy miłośników polskich baśni.
Inwestycje dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego
www.lodzkie.pl


Konkurs na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Nazwa zadania: Częściowa wymiana więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich oraz naprawa komina i gzymsów podokapowych – Dom Nowy, Zamek w Łęczycy.
Przyznana dotacja: 75.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na remont części dachu Domu Nowego. Naprawa dachu pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom odwiedzającym zamek jak i przebywających w nim pracowników, a także zgromadzonym w magazynach cennym zabytkom.
Inwestycje zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.efs.gov.pl


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nazwa zadania: Aktywnie przez życie – wycieczki i warsztaty dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy
Przyznana dotacja: 20.441,00 zł
Projekt partnerski ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęczycy. Dotacja została przeznaczona na organizację wycieczek i warsztatów tematycznych dla podopiecznych ŚDS w Łęczycy, mających na celu przywrócenie ich do aktywności w społeczności lokalnej.


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nazwa zadania: II Łęczycka jesień teatralna
Przyznana dotacja: 37.825,00 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację dla mieszkańców Łęczycy spektakli z udziałem wybitnych polskich aktorów filmowych i teatralnych: Wojciecha Wysockiego, Ireny Jun, Tomasza Mędrzaka, Agnieszki Sitek, Ewy Błaszczyk.


Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Nazwa zadania: IV Turniej Szkolnych Drużyn Rycerskich
Przyznana dotacja: 37.889,00 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację imprezy osadzonej w realiach średniowiecza, skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu łęczyckiego (konkurencje sprawnościowe: strzelanie z łuku, rzut włócznią, atak na saracena, dyktando pisane gęsim piórem, test wiedzy o średniowiecznym rycerstwie).


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nazwa zadania: Łęczycka jesień teatralna
Przyznana dotacja: 18.100,00 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację dla mieszkańców Łęczycy spektakli z udziałem wybitnych polskich aktorów filmowych i teatralnych: Jana Nowickiego, Janusza Zakrzeńskiego, Olgierda Łukaszewicza.
Inwestycje zrealizowane przy pomocy finansowej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
www.mkidn.gov.plProgram Operacyjny
Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”
Nazwa zadania
Nazwa zadania: Kotlina Kolska w neolicie i epoce brązu w świetle badań cmentarzysk.

Przyznana dotacja
46.143,00 zł

Celem projektu jest opracowanie i publikacja wyników badań cmentarzysk z neolitu i epoki brązu na stanowiskach Byszew, Teofilki oraz Nagórki Grabowskie, pow. łęczycki, woj. łódzkie usytuowanych w obrębie Kotliny Kolskiej, traktowanej jako obszar peryferyjny dla osadnictwa z okresu neolitu i epoki brązu.


Program Operacyjny
Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet „Rozwój Instytucji Muzealnych"
Nazwa zadania
Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum w Łęczycy – Jan Styka „Woły w zaprzęgu”, fragment panoramy siedmiogrodzkiej. ZOBACZ >>
Przyznana dotacja
25.000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na konserwacje XIX-wiecznego obrazu ze zbiorów Muzeum w Łęczycy.


Program Operacyjny
Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet „Rozwój Instytucji Muzealnych"
Nazwa zadania
Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum w Łęczycy – „Antyfonarz” ZOBACZ >>
Przyznana dotacja
25.620,00 zł

Uzyskana dotacja zostanie przeznaczona na konserwację XVI-wiecznego „Antyfonarza”, zawierającego tekst łaciński, zapis nutowy oraz liczne zapiski zarówno na marginaliach, jak i poprawki w tekście.


Program Operacyjny
Edukacja Kulturalna i Upowszechnianie Kultury
Nazwa Zadania
Rekonstrukcja łęczyckich chust kamelowych ZOBACZ >>
Przyznana Dotacja
25.000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację projektu dotycz±cego warsztatów oraz publikacji związanej z odtworzeniem łęczyckich chust kamelowych.Program Operacyjny
Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego
Nazwa Zadania
Bezpieczne Muzeum
Przyznana Dotacja
100.000,00 zł

Przyznana dotacja została przeznaczona na zakup i montaż systemów alarmowych w Muzeum w Łęczycy.Program Operacyjny
Promocja Twórczości Polskiej Za Granicą

Nazwa Zadania
Wystawa Autorska Remigiusza Wojaczka pn. "Mikrodrama" w Muzeum
w Penzlin
Przyznana Dotacja
4.000,00 zł

Uzyskana dotacja została przeznaczona na druk katalogu poświęconego twórczości Remigiusza Wojaczka.Program Operacyjny
Rozwój Inicjatyw Lokalnych
Nazwa Zadania
Nowa Era Informacji w Muzeum w Łęczycy
Przyznana Dotacja
25.000,00 zł

Uzyskana dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia
działalności muzealnej.Program Operacyjny
Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego oraz Wzrost Efektywności Zarządzania Kulturą
Nazwa zadania
Interaktywne Poszerzanie Horyzontów
Przyznana Dotacja
84.490,00 zł

Uzyskana dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu audiowizualnego
i multimedialnego do sali oświatowej.

Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax (0-24) 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. (0-24) 721-24-49, www.zamek.leczyca.pl, e-mail:muzeum@zamek.leczyca.pl


Informujemy, iż na stronie zamek.leczyca.info.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.

administrator M.Koperkiewicz