Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!


Ważniejsza literatura dotycząca łęczyckiego zamku

Wydawnictwa Źródłowe:

Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Wielkopolska i Kujawy,

  1. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, cz. I, wyd. A. Tomczak, C. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, Warszawa-Bydgoszcz 1961; cz. II, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1963


  2. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich. 1616-1620, cz. I-II, wyd. Z. Górski, R. Kabaciński, J. Pakulski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994.


  3. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632, cz. III: Województwa: łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, wyd. Z. Guldon, Bydgoszcz 1987.


  4. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich. 1659-1665, cz. II: Województwa sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996.


  5. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich, cz. III: Województwa łęczyckie i brzesko-kujawskie. 1789, wyd. A. Tomczak, Warszawa-Poznań-Toruń 1977. Długosz J., Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. I (Warszawa 1961), IV (Warszawa 1969), V (Warszawa 1973), VI (Warszawa 1973), VII (Warszawa 1974), IX (Warszawa 1975), X:1370-1405, (Warszawa 1981) X-XI:1406-1412 (Warszawa 1982), XI: 1413-1430 (Warszawa 1985), XI- XII:1431-1444 (Warszawa 2004).; tekst łaciński: Długosz J., Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. I, (Warszawa 1964) IV (Warszawa 1970), V (Warszawa 1973), VI (Warszawa 1973), VII (Warszawa 1975), IX (Warszawa 1978), X:1370-1405 (Warszawa 1985) X i XI: 1406-1412 (Warszawa 1987), XI: 1413-1430 (Warszawa 2000), XI-XII: 1431-1444 (Warszawa 2001), XII: 1445-1461 (Warszawa 2003), XII: 1462-1480 (Warszawa 2005).Opracowania:

Guerquin B., Zamki w Polsce, (wiele wydań).

Grabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A., Nowak T., Dzieje miasta do końca XVI wieku, [w:] J. Szymczak (red.), Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta, Łęczyca-Łódź 2003.

Jaworowski H., Dlaczego i jak odbudowano zamek w Łęczycy?, "Z otchłani wieków", t. 43, 1977, nr 1.

Kajzer L., Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004.

Tenże, Studia nad świeckim budownictwem obronnym województwa łęczyckiego w XII-XVII wieku "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", t. 1, 1980.

Tenże, Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce X-XVIII wieku, Łódź 1993. Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001.

Pietrzak J., Zamki państwowe prowincji wielkopolskiej na przełomie średniowiecza i nowożytności, [w:] Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002.

Tenże, Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej. Studia z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności, Łódź 2003.

Poklewski T., ¦ledztwo w sprawie "domu starego" na zamku łęczyckim "Z otchłani wieków", t. 43, 1977, nr 1. Poklewski-Koziełł T., Zamek w Łęczycy, Łęczyca. Puget W., Dzieje budowlane zamku w Łęczycy XIV-XVIII w., "Kronika Stowarzyszenia Historyków Sztuki", R. 1964 lub 1965.

Widawski J., Średniowieczne zabytki Łęczycy i możliwości ich rewaloryzacji, [w:] Środowisko naturalne i historyczne Łęczycy, jego przemiany i kierunki rozwoju. Sesja naukowa Łęczyca, dnia 26 i 27 marca 1979 roku, Łęczyca 1987.

Zamki środkowopolskie, red. T. Poklewski, cz. 1: Besiekiery, Lutomiersk, "Dom stary"; w Łęczycy, Łódź 1977.


                                                                                                             Przygotował dr Tomasz Stolarczyk

Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax (0-24) 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. (0-24) 721-24-49, www.zamek.leczyca.pl, e-mail:muzeum@zamek.leczyca.pl


Informujemy, iż na stronie zamek.leczyca.info.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.

administrator M.Koperkiewicz