Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!


Uroczystości Europejskich Dni Dziedzictwa
(Łęczyca 15-16 września 2007r.)

Tematem przewodnim tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa są "Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze". Będzie to cykl imprez obejmujących wszystkie aspekty podróżowania, pielgrzymowania i wędrowania, zarówno w sensie fizycznym jak i duchowym. W Łęczycy pragniemy zaprezentować niezwykły zabytek architektury, który w swoich murach "gościł" przez ponad 700 lat wszystkie kategorie "ludzi gościńca" od "pobożnych pielgrzymów" zaczynając na "ulicznikach najgorszego autoramentu" kończąc. W ciągu wieków przebywali tutaj przedstawiciele zaborców i bohaterowie walk o niepodległość, inkwizytorzy i rewolucjoniści. To niezwykłe miejsce będące ważnym, nierzadko ostatnim etapem dróg i ścieżek ludzkiego życia nie zostało dotychczas opracowane przez badaczy historii i architektury. Zasługuje ono na ich zainteresowanie ze wszech miar. Jest to bowiem zespół budynków, w których, przez ponad dwa stulecia (do grudnia 2006 roku) funkcjonowało więzienie. Do schyłku XVIII wieku mieścił się na tym terenie kościół i klasztor zakonu Dominikanów. Najstarsze wzmianki o łęczyckim konwencie pochodzą z lat 70. XIII w., a więc są starsze niemal o sto lat od zamku i murów obronnych okalających średniowieczne miasto.


Dawny Klasztor Dominikanów, poźniejsze więzienie w Łęczycy

Widok na więzienie z łęczyckiej wieży zamkowej

Okres budowy klasztoru i kościoła, nie jest jeszcze dokładnie rozpoznany, ale niektórzy badacze architektury stawiają zakonną świątynię w rzędzie najstarszych, trzynastowiecznych ceglanych budowli regionu środkowopolskiego. Jednonawowy kościół z węższym, zamkniętym wielobocznie prezbiterium, przylegał od wschodu do muru obronnego miasta. Budynek klasztorny spłonął w 1616r., a nowy, wzniesiony od strony północnej, wykorzystywał jako ścianę wschodnią miejskie fortyfikacje. Pod koniec XVIII wieku władze pruskie zajęły budowle dominikańskie na więzienie. Na początku XIX stulecia dokonano przebudowy gmachów pod nadzorem architekta Hilarego Szpilowskiego, nadbudowując piętro i rozbierając korpus nawy kościoła. Dalsze działania budowlane prowadzone w XIX i XX stuleciu zmierzały do adaptacji budowli i ich otoczenia wyłącznie do celów penitencjarnych, a jedynym reliktem dawnej funkcji sakralnej jest widoczny od ulicy Henryka Sienkiewicza fragment prezbiterium.
Z łęczyckim konwentem dominikańskim związane były znane postaci w historii polskiego Kościoła takie jak: Mikołaj z Łęczycy, inkwizytor walczący z husytyzmem, Jakub Woroniecki, kapelan króla Stefana Batorego i Jan Adam Bardziński, autor traktatów teologicznych i tłumacz literatury klasycznej na język polski na przełomie XVII i XVIII wieku. Z kolei z dziejami łęczyckiego więzienia związane były takie postaci ruchu robotniczego jak: Władysław Gomułka, przedwojenny działacz komunistyczny, I sekretarz PZPR w latach 1956 -1970, czy Władysław Frasyniuk, czołowy działacz "Solidarności" i przewodniczący "Unii Wolności ". Dzisiaj ten opustoszały obiekt czeka na kolejny rozdział swojej historii.
Prezentacja dawnego zespołu klasztorno - więziennego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa ma za zadanie uzmysłowić szerokim kręgom społeczeństwa nie tylko jego rangę historyczną i walory architektoniczne, ale również odkryć wartość emocjonalną tego niezwykłego miejsca, napiętnowanego przez stulecia niezwykłą traumą osób w nim przebywających.
Poprzez działania artystyczne z dziedziny plastyki i muzyki organizatorzy pragną zaproponować zwiedzającym niezwykłą "podróż" łączącą refleksję nad zabytkiem kultury materialnej z refleksją nad drogami i bezdrożami kultury duchowej. Do realizacji wspólnego projektu zaproszeni zostali studenci i pedagodzy z pracowni rzeźby prof. Marka Wagnera na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (współpraca: adiunkt Bogdan Wajberg i asystent Izabela Cieszko) oraz Studia Muzyki Komputerowej prowadzonej przez prof. Krzysztofa Knittla w Akademii Muzycznej w Łodzi (koordynator Jacek Partyka). W celach i korytarzach więzienia umieszczonych zostanie kilkadziesiąt rzeźbiarskich kompozycji przestrzennych zharmonizowanych z wnętrzami. Ich dopełnieniem będą odtwarzane mechanicznie efekty akustyczne i utwory elektronicznej muzyki współczesnej (kompozycje autorskie Jacka Partyki i studentów Akademii Muzycznej). Będą to dzieła dotykające traumatycznych zagadnień, a więc stanowiących dla ponurych murów więziennych idealne dopełnienie. W opracowaniu historii klasztoru i więzienia pomogą pracownicy merytoryczni Muzeum w Łęczycy oraz emerytowani pracownicy Zakładu Karnego w Łęczycy. W niektórych celach zwiedzający będą mogli "znaleźć" porozrzucane kartki z grypsami, fragmentami pamiętników łęczyckich więźniów, urywkami traktatów zakonników dominikańskich oraz ustępami dzieł literackich dotyczących :pielgrzymowania, tułaczki i odosobnienia nie tylko w sensie dosłownym ale przede wszystkim jako uniwersalnej metafory.

Informacje szczegółowe : Muzeum w Łęczycy, tel.: 024 721 89 97, 024 721 25 43,
www.zamek.leczyca.info.pl ; e–mail: muzeum@zamek.leczyca.pl
koordynator projektu: Andrzej Borucki

15 – 16 września 2007 r. – uroczystości Europejskich Dni Dziedzictwa (cykliczne zwiedzanie co 30 minut przez grupy liczące ok. 20 osób w godz. od 11.00 do 17.00)
* Od 17 września do 12 października 2007 r. – zwiedzanie więzienia dla grup wcześniej zgłoszonych (obsługa złożona z pracowników i stażystów Muzeum w Łęczycy)

Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod numerem 024 721 8997

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi

Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax (0-24) 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. (0-24) 721-24-49, www.zamek.leczyca.pl, e-mail:muzeum@zamek.leczyca.pl


Informujemy, iż na stronie zamek.leczyca.info.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.

administrator M.Koperkiewicz