Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!
Wystawa czasowa w Muzeum w Łęczycy
Tańce, hulanki, swawole…

Blisko 50 rzeźb można obejrzeć na, przygotowanej przez Muzeum, wystawie czasowej pt. „Tańce, hulanki, swawole… Motywy muzyczno – taneczne w łęczyckiej rzeźbie ludowej”. Na ekspozycji, obok rozbudowanych kompozycji, znajdują się pojedyncze figury, z których najmniejsza ma ok. 10 cm, największa mierzy zaś ponad 2 m.
Wyobrażają tańczące pary, dawnych grajków i muzykantów oraz kapele ludowe i orkiestry. Towarzyszyły one uczestnikom wszelkiego rodzaju zabaw oraz różnorodnych imprez i uroczystości rodzinnych, które swego czasu odbywały się w wiejskich karczmach. Karczma stanowiła niegdyś wielofunkcjne centrum, w którym miejscowa ludność gromadziła się m.in. w celach handlowych, towarzyskich, a także rozrywkowych, bowiem przy muzyce grającej na żywo odbywały się tu w każdą niedzielę tańce i potańcówki.
WIĘCEJ >>


Serdecznie zapraszamy na nową wystawę
„Łęczyckie cechy rzemieślnicze od XIX do 1 połowy XX wieku”.
Wystawa czynna od lipca do grudnia 2014 roku.

W dniu 4 lica b.r. Muzeum w Łęczycy udostępniło zwiedzającym wystawę czasową , poświęconą cechom rzemieślniczym, istniejącym w naszym mieście od XIX do I połowy XX w. Cechy jako jednostki samorządu o charakterze społeczno-zawodowym, zrzeszające w swych strukturach rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów funkcjonowały w Polsce już w II połowie XIII w. Ich wewnętrzna struktura ukształtowana pod koniec XV w., przetrwała aż do końca XVIII stulecia. Industrializacja krajów europejskich, która miała miejsce na przełomie XIX i XX w. , spowodowała także i w Polsce wcześniejszy zanik rzemiosła. Jego produkcję przejął przemysł fabryczny, przetrwały jednakże warsztaty reprezentujące rzemiosło usługowe.
WIĘCEJ >>


„Drzewo życia” Doroty Sak

Od 21 czerwca w wieży szlacheckiej łęczyckiego zamku udostępniona została dla zwiedzających wystawa „Drzewo życia” autorstwa łódzkiej artystki Doroty Sak. Instalacja składa się z kilkudziesięciu „drzew”, za pośrednictwem których artystka wprowadza nas do swoistego lasu, gaju gdzie w swojej wypowiedzi twórczej odwołuje się do Drzewa życia. Gaj jest logiczną konsekwencją jej dotychczasowych realizacji plastycznych, gdzie natura była już odkrywana przez artystkę. Artystka w swych działaniach po raz kolejny dotyka problemu tajemnicy istnienia. Swym działaniem twórczym stawia pytania o swój udział w odwiecznym procesie trwania życia i śmierci.

Wystawa przygotowana została przez Dom Kultury w Łęczycy oraz Muzeum w Łęczycy. Czynna będzie do 3 sierpnia 2014 r. Wystawę można oglądać w godzinach pracy Muzeum.Wystawa prac prof. Andrzeja Nawrota

Od 21 czerwca w Sali recepcyjnej Muzeum w Łęczycy czynna jest wystawa prac malarskich Andrzeja Nawrota, profesora zwyczajnego w Instytucie Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, członka Łódzkich Grup Artystycznych „Profil”, „Konkret”, „Grupa 7” oraz Stowarzyszenia Artystów „Młyn” w Zgierzu. Prof. Nawrot jest ponadto autorem bardzo wielu projektów wzorniczych w zakresie mody oraz odzieży roboczej o specjalnym przeznaczeniu a także mundurów. Wystawy z jego pracami prezentowane były zarówno w Polsce jak i za granicą. Jest laureatem wielu nagród.

Wystawa przygotowana została przez Dom Kultury w Łęczycy oraz Muzeum w Łęczycy. Czynna będzie do 21 lipca 2014 r. Wystawę można oglądać w godzinach pracy Muzeum.

„Baśniowy świat Pana Batury” – wystawa exlibrisów

27 maja w sali artystycznej łęczyckiego Muzeum odbyła się prezentacja wystawy „Baśniowy świat Pana Batury” z kolekcji exlibrisów Wiktoryna Grąbczewskiego. Poprowadził ją Andrzej Borucki – dyrektor Muzeum w Łęczycy, który przybyłym gościom opowiedział i jednocześnie wyjaśnił, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, czym jest exlibris i w jaki sposób powstaje. Przedstawił także sylwetki Wiktoryna Grąbczewskiego i Juliusza Szczęsnego Batury, osób dzięki którym wystawa ta powstała. Podczas wykładu zaprezentowana została także animacja „Legenda o siei wigierskiej” pokazująca w jak ciekawy sposób można wykorzystać exlibris w tworzeniu animacji.

Wystawę można oglądać do 17 czerwca w godzinach pracy Muzeum w Łęczycy.
Czy znasz dolinę Bzury?
wystawa fotografii Grzegorza Sawickiego

Grzegorz Sawicki – absolwent wydziału leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 30 lat zajmuje się fotografowaniem natury. Już w dzieciństwie każda wolna chwila spędzona na łonie przyrody była dla niego przygodą i doświadczeniem, a w wyniku obserwacji źródłem wiedzy o otaczającym świecie ptaków, roślin i zwierząt. Od 2007 roku dolina Bzury stała się jego umiłowanym terenem bezkrwawych polowań.

Na efektownych fotografiach znalazły się sylwetki różnych gatunków dzikich zwierząt oraz ptaków, które nie tylko zamieszkują na tych terenach ale także trafiają tu w czasie swoich wędrówek. Autorowi, dzięki jego umiejętnościom, cierpliwości oraz refleksowi udało zatrzymać w kadrze różnorodnych przedstawicieli fauny Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej, którzy są ilustracją jej prawdziwego piękna.

Wystawę można oglądać do końca marca 2014 roku w salach wystawowych Domu Starego (I piętro) w godzinach pracy Muzeum.

"Motywy królewskie w łęczyckiej rzeźbie ludowej"

W sali na I piętrze tzw. Domu Nowego Muzeum w Łęczycy prezentowana jest obecnie wystawa czasowa „Motywy królewskie w łęczyckiej rzeźbie ludowej”. Składa się nań ponad 40 figur, pochodzących z naszej bogatej kolekcji rzeźb o tematyce historycznej, gromadzonej na przestrzeni ostatnich 60 lat.

Tematyka historyczna wraz z innymi świeckimi (obyczajowa, wierzeniowa) pojawiła się w polskiej rzeźbie ludowej w latach 40. i 50 . XX wieku. Była konsekwencją nowych warunków społeczno-politycznych, w jakich Polska znalazła się po II wojnie światowej. Stanowiła również rezultat rozluźnienia zależności artysty ludowego od własnego środowiska oraz efekt przemian społeczno-obyczajowych na wsi i poszerzenia kręgu zainteresowań samych autorów.

W regionie łęczyckim tematyka historyczna miała swoje wyjątkowe usytuowanie, jako że przeszłość i bogate dzieje naszego miasta, a także obecność znamienitych obiektów zabytkowych (grodzisko, kolegiata, zamek) w sposób naturalny wyznaczały kierunek zainteresowań miejscowych twórców. Stąd wśród różnych rzeźbionych przez nich postaci najczęściej pojawiał się król Kazimierz Wielki - budowniczy zamku w Łęczycy oraz król Władysław Jagiełło, który gościł w tej warowni blisko 40 razy. Ponadto rzeźbiarze łęczyccy chętnie ilustrowali najdawniejsze dzieje Polski, tworząc figury władców z tego okresu. Nie zapominali też o wojach i rycerzach.

Na wystawie obejrzeć można rzeźby Filomeny Robakowskiej oraz jej córek Jadwigi Matusiak i Stanisławy Duczyńskiej - mieszkanek Witoni. Ich prace wyróżniają się bogatą kolorystyką oraz licznymi zdobieniami, podkreślonymi złotą i srebrną farbą.

Pozostawione w naturalnym kolorze drewna figury Bolesława Grabskiego z Leśmierza przyciągają uwagę starannością wykonania wszelkich szczegółów i detali. Warto przyjrzeć się także barwnym pracom Stanisława Kopki z Dzierzbiętowa Dużego i Jana Florczaka z Łęczycy oraz prostym figurom Bolesława Dreja z Borszyna i Stanisława Walczaka ze Szłap. Interesująco przedstawia się konfrontacja rzeźb Stanisława Szymczyka z Karkos, dzięki której prześledzić można rozwój i kształtowanie się warsztatu twórczego tego artysty. Do najcenniejszych w kolekcji należą prace Ignacego Kamińskiego z Oraczewa – „ojca” łęczyckiej twórczości ludowej. „Królewską” wystawę można oglądać do końca lutego w dniach i godzinach otwarcia Muzeum.

Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax (0-24) 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. (0-24) 721-24-49, www.zamek.leczyca.pl, e-mail:muzeum@zamek.leczyca.pl


Informujemy, iż na stronie zamek.leczyca.info.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.

administrator M.Koperkiewicz