Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZBIORÓW DZIAŁU ARTYSTYCZNEGOMuzeum nie posiada - oprócz fragmentów nowożytnej ceramiki piecowej - zabytków pochodzących z dawnego wyposażenia wnętrz zamkowych. Dział Artystyczny powstał w oparciu o przedmioty, przekazane w połowie XX wieku przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Do Muzeum przekazano również część przedmiotów odnalezionych w ówczesnych ruinach kolegiaty w Tumie i podczas prowadzonych prac archeologicznych we wnętrzu tego kościoła. W następnych latach, drogą zakupów i darowizn poszerzono tą część zbiorów o zabytki: malarstwa, grafiki, ceramiki, broni białej i palnej oraz przyborów pisarskich. Oprócz zainteresowań przeszłością, Muzeum rejestruje aktualne zjawiska w sztuce na terenie miasta i regionu, jak również współpracuje w tym zakresie z artystami i placówkami kultury w Łęczycy i Łodzi. Dzięki tej współpracy, zbiory powiększane są o prace twórców łęczyckich i łódzkich, a także malarzy z innych środowisk przyjeżdżających na plenery. W skład zbiorów Działu Artystycznego wchodzą muzealia z następujących dziedzin sztuki i rzemiosła artystycznego:

- malarstwo, od końca XVII wieku do współczesności (Polska, Europa, Japonia)
- iluminatorstwo, 1 poł. VI wieku ( Polska)
- rysunek XX wiek (regionalia)
- grafika, XIX - XX wiek (Polska, Europa Zachodnia, Japonia)
- rzeźba, XX wiek (Polska)
- meble, XVIII - 1 ćw. XX wieku (Polska, Europa)
- złotnictwo, XI - XIII wiek (Europa Zachodnia) i XVIII - XIX wiek (Polska)
- brązownictwo i giserstwo, XVIII - XIX wiek (Polska, Europa)
- broń biała , XVII -1 ćw. XX wieku (Polska, Europa, Bliski Wschód, Japonia)
- broń palna, XVIII - XIX wiek (Europa, Bliski Wschód)
- ceramika i szkło, XIX - 1 ćw. XX wieku (Polska, Europa, Daleki Wschód)

 


                                                                                     Andrzej Borucki


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZBIORÓW DZIAŁU ETNOGRAFICZNEGODział etnograficzny rozpoczął swą działalność w połowie lat 50-tych XX wieku. Pierwsze eksponaty, pozyskane w czasie badań terenowych, reprezentowały zachowane detale tradycyjnego łęczyckiego stroju ludowego, wikliniarstwa oraz plastyki obrzędowej. W ciągu następnych lat zbiory powiększano, organizując liczne konkursy na sztukę regionalną oraz tematyczne konkursy na rzeźbę ludową. Poszczególne kolekcje uzupełniano ponadto poprzez planowe zakupy eksponatów, poszerzano je też dzięki darom i przekazom. Zgromadzone eksponaty dokumentują zachowane i najbardziej charakterystyczne elementy tradycyjnego rzemiosła i sztuki ludowej regionu łęczyckiego. Dział rejestruje także wszelkie przykłady współczesnej łęczyckiej rzeźby ludowej, pozyskując najciekawsze prace najlepszych regionalnych twórców.
Zbiory działu etnograficznego tworzą eksponaty, reprezentujące następujące dziedziny:

- rzeźba, pocz. XX wieku do współczesności
- strój ludowy i tkactwo, pocz. XX wieku do 80-tych XX wieku
- meble, narzędzia i sprzęty, pocz. XX wieku do 90-tych XX wieku
- plecionkarstwo, lata 50-te do 80–tych XX wieku
- kowalstwo, lata 50 –te do 60 -tych XX wieku
- garncarstwo, lata 50 –te XX wieku
- plastyka obrzędowa, lata 70-te XX wieku do współczesności


                                                                                      Anna Dłużewska-SobczakCHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZBIORÓW DZIAŁU HISTORYCZNEGOO samodzielnym dziale historycznym Muzeum w Łęczycy mowa jest dopiero w 1972 roku. Na początku w zbiorach tych gromadzono przede wszystkim pozyskane już wcześniej dokumenty cechowe (świadectwa, legitymacje, statuty), chorągwie, przedmioty z zakresu sfragistyki (tłoki pieczętne), obesłania i insygnia cechowe oraz materiał ikonograficzny.
W zbiorach działu znajduje się także ciekawa kolekcja kartograficzna planów miasta (kopie, fotokopie), projektów architektonicznych zamku oraz innych zabytków historycznych Łęczycy. Uzupełnia ją bogaty zbiór pocztówek z najstarszymi widokami miasta, fotografii, albumów oraz tableau, ilustrujących działalność różnych organizacji i stowarzyszeń w mieście.
Poza tym Muzeum gromadzi rękopisy (od II połowy XVII wieku), druki ulotne, pamiątki historyczne i dokumenty osobiste, np. dowody osobiste, świadectwa szkolne, rachunki. W tej grupie dużą część stanowią, przekazane nam przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych w 1990 roku, archiwalia związane z okresem okupacji hitlerowskiej (zaświadczenia, legitymacje, paszporty) oraz niezwykle interesująca korespondencja ze szpitalami Czerwonego Krzyża oraz korespondencja obozowa.
Na kolekcję militariów składa się głównie broń biała i palna (XIX-XX wieku), oporządzenie oraz umundurowanie z I półwiecza XX wieku. Jej dopełnieniem są dokumenty, fotografie oraz kolekcja odznak i odznaczeń z XX wieku.
W ostatnich latach Muzeum wzbogaciło się o kolekcję odznaczeń i dokumentów po zmarłym Wojciechu Morlaku żołnierzu wojny polsko-bolszewickiej, sierżancie 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej, członku organizacji paramilitarnych w mieście. W opracowaniu znajduje się kolekcja militariów, medali i odznaczeń Zdzisława Kowalczyka. Systematycznie uzupełniana jest także kolekcja kart pocztowych.
W skład zbiorów Działu Historycznego wchodzą następujące muzealia:

- Kultura cechowa (od końca XVIII – do końca lat 30-tych XX wieku),
- Archiwalia (II połowa XVII – lata 50-te XX wiek),
- Zbiory kartograficzne (XX wiek),
- Ikonografia (koniec XIX – lata 70-te XX wieku),
- Chorągwie i sztandary (koniec XIX – lata 60-te XX wieku),
- Banknoty i obligacje skarbowe (koniec XIX w. – lata 40-te XX wieku)
- Medale, odznaki i odznaczenia (koniec XIX – lata 70-te XX wieku),
- Elementy umundurowania i oporządzenia z lat 1900-1950,
- Broń biała (II połowa XIX – koniec lat 30-tych XX wieku),
- Broń palna, (II połowa XIX – lata 50-te XX wieku).
                                                                                                           Tomasz Kucharczyk 

Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax (0-24) 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. (0-24) 721-24-49, www.zamek.leczyca.pl, e-mail:muzeum@zamek.leczyca.pl


Informujemy, iż na stronie zamek.leczyca.info.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.

administrator M.Koperkiewicz