Odwiedziło nas
Liczniki na stonę
Stan od dnia
05.09.2012r.

A+ | A-
Wspierają
Muzeum w Łęczycy
w 2015 r.:

Zajęliśmy II miejsce !!!
INFORMACJA

Od 1 stycznia 2015 r. bezpłatnym dniem wstępu do Muzeum będzie czwartek.
Od 1 stycznia 2014 roku zmianie ulegną ceny biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum w Łęczycy:
- bilet normalny: 8,00 zł
- bilet ulgowy: 4,00 zł

Pozostałe opłaty pozostają bez zmian.


Opłaty za lekcje muzealne i warsztaty:

a) za lekcję muzealną przeprowadzoną w Muzeum w Łęczycy, trwającą około 45 minut, Muzeum pobiera opłatę w wysokości 30,00 zł za grupę liczącą do 40 osób,
b) za lekcję muzealną odbywającą się na terenie Zamawiającego, trwającą około 45 minut, Muzeum pobiera opłatę w wysokości uwzględniającej koszty przejazdu (w obie strony) osoby przeprowadzającej lekcję + 50,00 zł, za grupę liczącą do 40 osób, a za każdą osobę wykraczającą ponad tę liczbę, dodatkowo 1,00 zł.

Opłaty za warsztaty z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (np. gliny), dostarczonych przez Muzeum w Łęczycy, wynoszą, niezależnie od opłat za lekcje muzealne, po 2,00 zł od osoby uczestniczącej w warsztatach.

Opłata ulgowa przysługuje:
a) młodzieży szkolnej i studentom,
b) pracownikom resortu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
c) żołnierzom odbywającym służbę wojskową,
d) rencistom, inwalidom, członkom Stowarzyszenia Historyków sztuki, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz podobnych towarzystw i stowarzyszeń.

Wstęp bezpłatny przysługuje:
a) posłom i senatorom,
b) osobom odznaczonym odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” lub „Za opiekę nad zabytkami”,
c) pracownikom muzeów,
d) studentom i uczniom resortu i ochrony dziedzictwa narodowego,
e) młodzieży szkolnej w grupach zorganizowanych z terenu miasta Łęczyca,
f) radnym Rady Miasta Łęczyca,
g) przewodnikom turystycznym.Zarządzenie nr 4 /2013
Dyrektora Muzeum w Łęczycy
z dnia 04.XI.13 r.
w sprawie opłat wstępu do Muzeum w Łęczycy


Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1.Opłaty za jednorazowy wstęp do Muzeum na wystawy stałe wynoszą:
a) opłata normalna 8,00 zł,
b)opłata ulgowa 4,00 zł.
2.Opłata za jednorazowe wejście na wieżę od jednej osoby wynosi 2,00 zł.
3.Opłata za udział w zabawach średniowiecznych osobno za każde stanowisko wynosi 2,00 zł.

§ 2

Opłata ulgowa przysługuje:
a) młodzieży szkolnej i studentom,
b) pracownikom resortu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
c) żołnierzom odbywającym służbę wojskową,
d) rencistom, inwalidom, członkom Stowarzyszenia Historyków sztuki, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz podobnych towarzystw i stowarzyszeń.

§ 3

Wstęp bezpłatny przysługuje:
a) posłom i senatorom,
b) osobom odznaczonym odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” lub „Za opiekę nad zabytkami”,
c) pracownikom muzeów,
d) studentom i uczniom resortu i ochrony dziedzictwa narodowego,
e) młodzieży szkolnej w grupach zorganizowanych z terenu miasta Łęczyca,
f) radnym Rady Miasta Łęczyca,
g) przewodnikom turystycznym.

§ 4

1.Wtorek jest dniem, w którym wstęp na wystawy stałe do Muzeum jest bezpłatny.
2.Opłaty za wejście na wystawy czasowe w Muzeum w Łęczycy będą każdorazowo ustalane w odrębnym zarządzeniu Dyrektora Muzeum w Łęczycy.

§ 5

1.Przewodnik muzealny oprowadza osoby, które uiściły opłatę określoną w ust. 3.
2.Przewodnik może podzielić grupę liczącą powyżej 40 osób na mniejsze grupy.
3.Za oprowadzenie grup przez przewodnika, Muzeum w Łęczycy pobiera następujące opłaty:
a)30,00 zł, gdy grupa liczy do 40 osób,
b)45,00 zł, gdy grupa liczy od 41 do 80 osób,
c)60,00 zł, gdy grupa liczy od 81 do 120 osób.
4.Opłaty za lekcje muzealne:
a)za lekcję muzealną przeprowadzoną w Muzeum w Łęczycy, trwającą około 45 minut, Muzeum pobiera opłatę w wysokości 30,00 zł za grupę liczącą do 40 osób,
b)za oprowadzanie uczestników lekcji muzealnych, Muzeum pobiera opłaty określone w ust. 3.
c)za lekcję muzealną odbywającą się na terenie Zamawiającego, trwającą około 45 minut, Muzeum pobiera opłatę w wysokości uwzględniającej koszty przejazdu (w obie strony) osoby przeprowadzającej lekcję + 50,00 zł, za grupę liczącą do 40 osób, a za każdą osobę wykraczającą ponad tę liczbę, dodatkowo 1,00 zł.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 1/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wstępu do Muzeum w Łęczycy z późn. zm.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Zarządzenie nr 1/14
z dnia 2 stycznia 2014 r.
Dyrektora Muzeum w Łęczycy
zmieniające zarządzenie nr 4/2013 z 04.11.13 r. w sprawie opłat wstępu do Muzeum w Łęczycy


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24 z późn. zm.) w zarządzeniu nr 4/2013 z 04.11.13 r. w sprawie opłat wstępu do Muzeum w Łęczycy dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1) § 2 pkt d) otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2 pkt d) emerytom, rencistom, inwalidom, członkom Stowarzyszenia Historyków sztuki, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz podobnych towarzystw i stowarzyszeń.

2)po § 3 dodaje się §31 o następującej treści:
„§31 Ulgowy lub bezpłatny wstęp do Muzeum, o którym mowa w §2-3, przysługuje po okazaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających to prawo.”

§ 2

Niniejsza zmiana wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r.Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,
Biuro: tel/fax (0-24) 721-89-97, Zamek-obsługa turystyczna: tel. (0-24) 721-24-49, www.zamek.leczyca.pl, e-mail:muzeum@zamek.leczyca.pl


Informujemy, iż na stronie zamek.leczyca.info.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Dowiedz się jak to zrobić i przeczytaj naszą Politykę Cookies.

administrator M.Koperkiewicz